img_9945

Pre njegovog imenovanja kao Potpredsednika opštine, Dardan Sejdiu je dve godine bio angažovan kao Rukovodeći Direktor „NEST Kosovo“, preduzeće koje pripada kompaniji SHM Productions Ltd. sa sedištem u Londonu, Velikoj Britaniji.
G. Sejdiu je bio angažovan tokom četiri godina kao Predsednik Upravnog odbora Slovensko – Kosovskog penzijskog fonda sa ključnom ulogom upravljanja ovim fondom za celo Kosovo. Takođe, služio je i u ProCredit Banci na Kosovu, sa fokusom u prikupljanju depozita i njihovim upravljanjem na poziciji Direktora Odeljenja u periodu od četiri godina.
G. Sejdiu je studirao Administraciju Biznisa i Političke Nauke sa Međunarodnim Odnosima u Američkom Univerzitetu u Bugarskoj, dok je magistraturu završio u Bledu, Sloveniji, u smeru Administracije Biznisa, sa naglaskom na strateški rast preduzeća. Nosi titulu stipendiste Nemačkog Memorijalnog Fonda SAD-a, gde je radio u pravcu ojačanja među-atlantskih odnosa preko politike, vladanja, poslovanja i medija.