pallati_01

PREDNOSTI:

 • Lokacija u centru Prištine, blizu centra „Dom Omladine“;
 • Površina na raspolaganju: 19,000 m2 ;
 • Parcela je u vlasništvu opštine Priština;
 • Cevovodna infrastruktura gradskog centralnog grejanja je na raspolaganju, koja bi se mogla koristiti za podgrejavanje unutrašnjeg bazena.

MINIMALNI ZAHTEVI

Arhitektura centra bazena za plivanje treba biti u liniji sa arhitekturom zgrade centra „Doma omladine“.

 1. CENTAR BAZENA ZA PLIVANJE ĆE SADRŽATI SLEDEĆE:
 • Jedan olimpijski bazen (50 * 25m2);
 • Jedan bazen za potrebe treniranja (12m * 6m2);
 • Jedan bazen za decu (6m * 6m2);
 • Ulaz dvorane, sanitarne prostorije za goste i osobe sa invaliditetom, itd.;
 • Prostorije za presvlačenje/svlačionice sa kasetama za muškarce i žene (odvojene);
 • ~30 tuševa za muškarce i žene (odvojene);
 • Tursko kupatilo (Hamam) za muškarce i žene (odvojene);
 • Saune za muškarce i žene sa pratećim prostorijama (odvojene);
 • Saloni za masažu za muškarce i žene (odvojene);
 • Fitnes centar;
 • Smeštaj/kancelarije za instruktore;
 • Smeštaj/kancelarija za sudije;
 • Kabinet i ambulanta;
 • Tribine za gledaoce za ~1,500 gledaoca;
 • Kabine za Radio i TV novinare i tehničko osoblje;
 • Frizerski saloni za muškarce i žene (odvojeni);
 • Prostorija/skladišni prostor za ekipu za održavanje;
 1. SPORTSKI TEREN

privatni sektor je slobodan da predlaže vrstu sportskih terena. Poželjno je da sportski tereni imaju opciju da budu operativni tokom zimske sezone.

 1. PODZEMNO PARKIRALIŠTE
 • Izgradnja najmanje 200 mesta za parkiranje;
 • Izgradnja podzemnog parkirališta do 2. nivoa;

Vlasnik projekta: ugovorni autoritet – opština Priština;

Delokrug projekta: Koncesioni ugovor javno-privatnog partnerstva (dizajniranje, finansiranje, gradnja, operisanje, održavanje i transfer);

Kapitalni rashodi: 15-16 miliona €; evra;

Finansiranje projekta: Investicije privatnog sektora;

Trajanje projekta: 30-45 godina.

Dobitnički kriterijum: Izbor dobitničkog preduzeća se vrši na osnovu zakona o Javno-privatnom partnerstvu na snazi (Zakon br. 04/L-045)

Naredni korak: Zahtev za kvalifikovanje tokom četvrtog kvartala, 2016. godine.