img_9766

Genc Bashota je rođen u Prištini. Studije je završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Post univerzitetske studije je završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, u oblasti „Ekonomska analiza i planiranje“. Još uvek predaje u Univerzitetu AAB, predmet Makroekonomije. G. Bashota ima iskustva i u privatnom poslovanju i bio je uključen u rukovođenju nekoliko projekata, pogotovo u oblašću investicija u prerađivačkoj industriji i poljoprivredi, kao i u prenošenju stranih tehnologija.