stacioni

 

PREDNOSTI:

  • Projekat će povezati u jednu lokaciju gradski i međugradski saobraća, povodom čega će kapacitet putnika dostići na 20 miliona.
  • Lokacija se nalazi u naselju Emšir
  • Površina parcele: 15.2 hektara
  • Parcela je u vlasništvu opštine Priština i Autobuske stanice
  • Površina za gradnju: ~ 50,000 – 60,000 m2.

 

MINIMALNI ZAHTEVI SU SLEDEĆI:

  • Gradnja u površini od ~ 50,000 – 60,000 m²;
  • Gradnja autobuske stanice;
  • Gradnja garaže za servisiranje i održavanje autobusa;
  • Gradnja jednog tržnog centra koji će sadržati rekreativne i kulturne prostorije javnog karaktera.

Vlasnik projekta: ugovorni autoritet – opština Priština;

Delokrug projekta: Davanje parcele, javne imovine na dugoročno korišćenje – više od 15. godina;

Kapitalni rashodi: 80-90 miliona €;

Finansiranje projekta: Samo investicije privatnog sektora;

Naredni korak: Javni konkurs (1. kvartal – 2017. god.).