1

 

PREDNOSTI ZGRADE 1:

STAMBENA ZGRADA SA VATROGASNOM STANICOM U PRIZEMLJU

 • Lokacija se nalazi u naselju Sunčani breg uzduž ulice „Agron Rahmani“ i blizu ulice „Bahri Fazliu“
 • Površina parcele: 7,000 m2
 • Parcela je u vlasništvu opštine Priština;
 • Površina za gradnju: ~ 15,400 m2

PREDNOSTI OBJEKTA 2:

POSLOVNI OBJEKTI, PODZEMNE GARAŽE I JAVNE PROSTORIJE

 • Lokacija se nalazi u naselju Sunčani breg blizu ulice „Agron Rahmani“ i uzduž ulice „Bahri Fazliu“
 • Površina za gradnju: ~5,000 m2
 • Parcela je u vlasništvu opštine Priština;
 • 100 mesta za parkiranje u podzemnog garaži

 

MINIMALNI ZAHTEVI SU:

 • Gradnja sa površinom od ~ 20,000 m²
 • Izgradnja vatrogasne stanice
 • Izgradnja stambene zgrade
 • Izgradnja podzemnog parkirališta do 100. mesta za parkiranje
 • Poslovni prostori se mogu predložiti na prizemnom spratu ili na spratu jednog dela više stambene zgrade uzduž ulice „Bahri Fazliu“ u određenoj razdaljini od susedne zgrade.
 • Sportski i rekreativni prostor sa pristupom za sve. 40- 50% površine će se koristiti za zelenilo, igrališta, pešačke staze kao i mogućnost povezivanja između dve predložene lokacije.
 • Javni prostor se može razviti na platou iznad garaže i na jednom delu ravnog krova poslovnih prostorija, obogaćene zelenilom.

Vlasnik Projekta: ugovorni autoritet – opština Priština;

Delokrug projekta: Davanje parcele, javne imovine na dugoročno korišćenje – više od 15. godina;

Kapitalni rashodi: 8 -10 miliona €

Finansiranje projekta: Samo investicije privatnog sektora;

Naredni korak: Javni konkurs (1. kvartal – 2017. god.)

2

5