002-0

 

PREDNOSTI:

 • Lokacija u centru (1 zona) – ispred fakulteta Filozofije;
 • Blizu raskrsnice Bulevara Bil Klinton i Ulice Džordž Buš;
 • Dostupna površina: ~14,000 m2;
 • 5-10 minuta hodanja do centra grada;
 • Mnogo javnih institucija u neposrednoj blizini;
 • Nema podzemnih voda i kanalizacione mreže što olakšava proces izgradnje;
 • Teren ima prirodan nagib u pravcu ulice Džordž Buša (prema zapadu);

MINIMALNI ZAHTEVI SU SLEDEĆI:

 • Izgradnja najmanje 500 mesta za parkiranje;
 • Izgradnja podzemnog parkirališta do 2. nivoa;
 • Površina je predviđena da se koristi kao održani park za širu javnost sa pristupom za sve. Površina treba imati najmanje 70% – 80% zelene površine i fontanu, sa postavljenim odraslim stablima gde god je to moguće. Pešački prelazi moraju biti stvoreni da vežu ulicu Džordž Buša sa fakultetom Filozofije/Filologije, i ostalim zgradama kao što je bližnja zgrada RTK-a i narodna biblioteka;
 • Maloprodajne prodavnice se ne mogu graditi na površini. Međutim, na zapadnom delu lokacije, topografija otkriva prirodni nagib prema trotoaru ulice Džordž Buša, koji je pogodan za izgradnju maloprodajnih prodavnica. Pešaci bi imali lak pristup prodavnicama. Fasade tih prodavnice moraju biti jedinstvene. Topografija će odrediti maksimalan broj prodavnica koje se mogu izgraditi;
 • Ulazne i izlazne tačke podzemnog parkirališta će se odrediti u skladu sa regulativnim planovima na snazi.

Nosilac projekta: ugovorni autoritet – opština Priština;

Delokrug projekta: Koncesioni ugovor javno-privatnog partnerstva (dizajniranje, finansiranje, gradnja, operisanje, održavanje i transfer);

Kapitalni rashodi: 10 – 10.5 miliona €.

Trajanje projekta: 35-40 godina

Dobitnički kriterijum: Izbor dobitničkog preduzeća se vrši na osnovu zakona o Javno-privatnom partnerstvu na snazi (Zakon br. 04/L-045)

Naredni korak: Zahtev za kvalifikovanje tokom četvrtog kvartala, 2016. godine.

004-0

007-0